afb. Kris Roderburg, 2008

196. Jan Aerts van Breugel, 1561

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 141 x 202 cm
locatie: schip

De zerk, die nu voor een gedeelte onder een meubelstuk ligt, vertoont een breuk vanaf linksonder naar middenrechts. Het heeft er verder alle schijn van dat de zerk aan de boven-, de rechter- en de onderzijde is ingekort.
Aan de linkerzijde zien we een tekstband die wordt aangegeven door een gegraveerde binnenlijn. Tussen deze tekstband aan de linkerzijde van de zerk en de inscripties op het middenveld is nog een tekstband te zien waarvan echter de enkele sporen van letters niet meer zijn te ontcijferen. Het lijkt erop dat het deze tekstband zonder de aanduiding van lijnen is die nu ook aan de rechterzijde van de zerk is te zien.
Op het middenveld is aan de bovenzijde een langwerpige cartouche te zien met uitstulpingen op de hoeken en links en rechts in het midden. Hierin bevindt zich een inscriptie in gotische letters. Daaronder is een tienregelige inscriptie in kapitalen aangebracht, die aan de linkerzijde strookt met de linkerzijde van de cartouche, maar aan de rechterzijde doorloopt tot aan de randtekst. Onder deze inscriptie in kapitalen volgt na een kleine open ruimte nog een vijfregelige inscriptie in gotische letters, die zowel aan de linker- als aan de rechterzijde is aangebracht binnen de zijkanten van de eerdergenoemde cartouche.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 543
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

196. Jan Aerts van Breugel, 1561
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 543