afb. Kris Roderburg, 2008

190. Pieter de Coningh, 1700

steensoort: maaskalksteen
maten: 104 x 219 cm
locatie: schip

De zerk is erg afgesleten. Heel vaag zijn de contouren te onderscheiden van een kanunnik- of priesterfiguur met zijn hoofd rustend op een kussen. Aan de linkerzijde resten twee hoekvierpassen met daarin de evangelistensymbolen. Hier bevinden zich ook de bewaard gebleven letters van de inscriptie. De drie hoofdletters bevinden zich in een klein verdiept veldje boven het kussen. De verdiepte ligging van de kelk doet vermoeden dat deze met ander materiaal ingelegd is geweest. De twee punten daarin wijzen op de bevestiging daarvan.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 527
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

190. Pieter de Coningh, circa 1700
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 527