afb. Kris Roderburg, 2008

185. Jan Jans Gerits Laureyns van Eyndhoven, 1545

steensoort: maaskalksteen
maten: 101 x 169 cm
locatie: schip

De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. De inscriptie loopt door boven op het middenveld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 517
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

185. Jan Jans Gerits Laureyns van Eyndhoven, 1545
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 517