afb. Kris Roderburg, 2008

180. Maria Heymans, 1610

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 127 x 253 cm
locatie: schip

Heel vaag kan men nog de schaduw zien van een priesterfiguur in een kazuifel. Van de dan te verwachten hoekvierpassen is niets meer te ontwaren De overgebleven letters van de inscriptie bevinden zich aan de noord- en oostkant van de zerk, dus aan de rechter- en onderkant van de oorspronkelijke voorstelling van de zerk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 503
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

180. Maria Heymans, 1610
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 503