afb. Kris Roderburg, 2008

107. Jacoba de Witt, 1762

steensoort: hardsteen
maten: 94 x 172 cm
locatie: schip

De zerk is leeg gebleven, met uitzondering van de eenregelige inscriptie in de bovenrand met drie woorden van de naam.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 299
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

107. Jacoba de Witt, 1762
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 299