afb. Kris Roderburg, 2008

97. Aleyt Kempen, 1522

steensoort: maaskalksteen
maten: 75 x 136 cm
locatie: schip

Het oppervlak van de zerk vertoont vele kleinere en grotere beschadigingen. De zerk ligt met de bovenzijde naar het oosten. We zien een tekstband met diep gegraveerde letters. Op het middenveld, maar dan omgedraaid, is een tweede inscriptie in gotische letters te zien, mogelijk het vervolg op de tweede helft van de inscriptie in de tekstband. Hieronder volgt een inscriptie in kapitalen. Midden onderaan is nog, enigszins vervaagd, een met lint opgehangen wapen te zien, waarvan het benedengedeelte van een in twee rijen geschaakte schuinbalk zichtbaar is.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 275
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

97. Aleyt Kempen, 1522
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 275