afb. Kris Roderburg, 2008

84. Pelgrom van Driel, 1516

steensoort: maaskalksteen
maten: 81 x 154 cm
locatie: schip

Er is een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen. In het midden zien we een gegraveerde cirkel met rand, waarin een kelk met hostie is aangebracht in relif.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 241
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

84. Pelgrom van Driel, 1516
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 241