afb. Kris Roderburg, 2008

73. Andreas de Lapide, 1551

steensoort: maaskalksteen
maten: 95 x 175 cm
locatie: schip

De zerk is nogal afgesleten en van de gegraveerde inscripties zijn grote delen onleesbaar geworden. De tekstband langs de randen wordt op de hoeken onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden zijn nog de contouren te onderscheiden van een kelk in relif.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 205
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

73. Andreas de Lapide, 1551
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 205