afb. Kris Roderburg, 2008

37. Peter Jansen de Bruyn, 1597

steensoort: maaskalksteen
maten: 82 x 142 cm
locatie: schip

Er loopt een breuk van linksboven naar rechtsonder. Het oppervlak is enigszins vervaagd en het wapen is niet meer te lezen. De randen hebben verschillende stukken verloren. Er is een tekstband die op de hoeken is voorgesteld als zijnde omgeslagen. In het middenveld zien we een verdiepte cirkel met rand, waaraan het wapenschild met een lint is opgehangen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 103
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

37. Peter Jansen de Bruyn, 1597
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 103