afb. Kris Roderburg, 2008

26. Cornelis van Veen, 1721

steensoort: maaskalksteen
maten: 59 x 69 cm
locatie: schip

Het betreft het rechter bovengedeelte van een inscriptiezerk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 69
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

26. Cornelis van Veen, 1721
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 69