afb. Kris Roderburg, 2008

25. Heynderick Peters

steensoort: maaskalksteen
maten: 62 x 73 cm
locatie: schip

Het oppervlak is erg beschadigd, vooral in het midden en aan de rechterkant. De gegraveerde inscriptie is nog gedeeltelijk te lezen. Verder zien we op het einde van de tweede regel van de inscriptie een hand- of huismerk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 67
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

25. Heynderick Peters
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 67