afb. Kris Roderburg, 2008

19. Tielman van de Parre, 1493

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 87 x 116 cm
locatie: schip

Er loopt een grote breuk vanaf linksonder naar rechts in het midden en het onderste gedeelte van de zerk ontbreekt. Er is een tekstband en verder enkele aparte inscripties op het middenveld. De eerste inscriptie van het middenveld loopt door naast de tekstband aan de rechterzijde.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 53
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

19. Tielman van de Parre, 1493
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 53