afb. Kris Roderburg, 2008

10. Aert Wouter van Eersel, 1613

steensoort: maaskalksteen
maten: 87 x 148 cm
locatie: schip

De zerk is erg afgesleten. Er loopt een dubbele breuk over het linkerbovengedeelte. Er was een tekstband met hoekvierpassen. De contouren van een van deze vierpassen, rechtsboven, kan men nog net ontwaren. Op het middenveld is nog iets van een tweede inscriptie zichtbaar. Beide inscripties, in de tekstband en op het middenveld, zijn maar zeer gedeeltelijk te lezen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 31
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

10. Aert Wouter van Eersel, 1613
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 31