afb. Kris Roderburg, 2008

130. Jan de Weer, 1605

steensoort: maaskalksteen
maten: 93 x 178 cm
locatie: schip

Er lopen drie schuine breuken over de zerk, waarvan het oppervlak enigszins is verweerd. Aan de bovenzijde zien we een simpel randje en hieronder een verdiepte cirkel met daarin het wapen. De twee wapenschilden hangen met twee linten aan een knoestige tak. De linten kruisen elkaar onder de schilden en eindigen in kwasten. Hieronder bevindt zich de inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 359
Smits (328)
begraeffenisse
jan de weer,
obiit 6/11 1605;
elisabet verhoffstadt 1623;
haer dochter
beeliken 21/6 1620;
haeren soon
peeter 5/10 1631;
haer dochter
jenneken 21/. 164[.];
haeren soon
goi[ert[ de weer 20/5 1645.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,95 bij 1,90 Meter. Zij ligt thans op het S. Jans' kerkhof, ter rechterzijde van het voetpad, dat toegang verleent tot de gerf- en kapittelkamers, ten Zuid-Oosten der kerk. Zij is 30 centimeter onder den beganen grond bedolven.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 326
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

130. Jan de Weer, 1605
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 359
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 326

n: vermelding in een voetnoot