afb. Kris Roderburg, 2008

368. Anne-Marie Renodo, 1813

steensoort: grijze steen
maten: 73 x 69 cm
locatie: transept

De steen is tegen de muur vastgezet met vier ronde ijzeren klampen op de hoeken. Hij bevat alleen de zevenregelige inscriptie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 289
Smits (327)
a la meilleure des épouses, à la plus tendre mère
m(adame) rendodo,
ép(ouse) de monsieur de cussy,
directeur de l'enregistrement,
décédée le 5 juin 1813.
r(equiescat) in p(ace).Dit grafschrift bevindt zich in een blauwen steen aan den Zuidelijken buitenwand van het schip der kerk, naast het Archieflokaal.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 325
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

368. Madame Renodo, 1813
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 289
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 325

n: vermelding in een voetnoot