afb. 2009

367. Jean Claude Mercier, 1799

steensoort: hardsteen
maten: 170 x 100 cm
locatie: transept

De plaat bevat alleen een inscriptie, zonder verder enige versiering.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 287
Harry Boekwijt

Een betreurde held rust in deze tombe. Grafsteen aan buitenzijde Sint-Jan

Aan een steunbeer van het noordelijk transept van de Sint-Jan is op ca. 2 meter hoogte boven het maaiveld een hardstenen plaat met smeedijzeren beugels bevestigd. Hierop is de volgende, sterk verweerde en deels verdwenen tekst gehakt:
A LA MEMOIRE
De Jean Claude Mercier, Chef de la (73) Demi -
(Brigade) Infanterie Française
Né à Bourbonne-les Bains le 27 Février 1(76) 9
Décédé à (Bois-le-Duc) le 12 Brumaire AN (VIII)
A La Suite des (Blessures qu'll Avait Recues en
Nord - Hollande
à l'Affaire du 16 Vendemiaire Contre Les Anglo-Russes
Soldats de Tous Les Rangs, Arretez et Pleurez
Un Heros Regretté Repose en Cette Tombe
Ses Talens, Ses Vertues Forment Son Hécatombe
Bossche Bladen 2 (2009) 53-54
Smits (326)
a la mémoire de
jean claude mercier,
chef de la 72ème demi-brigade d'infanterie française
né à bourbonne-les-bains le 27 février 1769,
décédé à bois=le-duc le 12 brumaire an 8ème
à la suite des blessures, qu'il avait reçues
en nord-hollande,
à l'affaire du 10 vendémiaire
contre les anglo-russes.Dit grafschrift bevindt zich in eene plaat van blauwen steen, die aan den Westelijken muurbeer van het Noorder Portaal bevestigd is. De datum op den 5n regel is: 3 November 1799.
Met bovengenoemd feit wordt bedoeld de inval (Augustus-September 1799) der Engelschen (onder Abercrombie en York) en der Russen (onder Hermann), die de Franschen (onder Brune en Daendels) uit N. Holland trachtten te verdrijven, doch reeds den 18 October 1799 met hen 't verdrag van Alkmaar sloten. Zie o.a. Dr. H. Brugmans en G.W. Kernkamp, Algemeene Geschiedenis III, 135, 136.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 325
Artikelen
2009

Harry Boekwijt

Een betreurde held rust in deze tombe : Grafsteen aan buitenzijde Sint-Jan
Bossche Bladen 2 (2009) 53-54
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

367. Jean Claude Mercier, 1799
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 287
 
Raadsbesluiten
2010

Herstel monumentale gevelsteen

Het college stemt in met de toekenning van € 3.261,70 voor de restauratie van de gevelsteen uit 1799 van legeraanvoerder ‘Mercier’ op het Sint-Janskerkhof tegen de noordzijde van de Sint-Jan.
B&W Besluitenlijst dinsdag 12 oktober 2010
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 325

n: vermelding in een voetnoot