afb. Kris Roderburg, 2008

371. Anna Santini, 1815

steensoort: grijze steen
maten: 97 x 65 cm
locatie: transept

Het betreft hier een inscriptieplaat met als enige verdere versiering vier koperen bloemknoppen op de hoeken. De plaat is met behulp van vier ijzeren klampen, twee onder en twee boven, aan de muur bevestigd.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 297
Glaudemans

g2. Epitaaf

85
Ronald Glaudemans, Het zuidtransept : Bouwhistorisch onderzoek 2007-2010 (2010) 85
Oe gotte kèk daor

Anna Santini

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 14 februari 1985
Smits (324)
ici repose
anna santini,
née à florence,
decedée à bois le duc le 28 juin 1815,
agée de 20 ans, epouse de
guillaume de sagher,
capitaine au service de s. m. le roi des pays bas.
sa bonté, sa douceur et sa pieté
la faisait chérir de tous ceux qu la voyait
moissonnée dans la fleur de son age
ceux qui l'ont connue
ont versé des larmes.
sa mort laisse
un époux et deux enfants
inconsolables.Dit grafschrift bevindt zich in een blauwen steen aan den Westelijken buitenwand van den traptoren van het Zuidertransept.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 322
Afbeeldingen

Onbekend
     
Artikelen
1985

Henny Molhuysen

Oe gotte kèk daor : Anna Santini
Brabants Dagblad donderdag 14 februari 1985 (foto)
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

371. Anna Santini, 1815
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 297
 
2015

Opgedragen aan Wicks van Mulken, onvermoeibaar ijveraar voor het herstel van de plaat van Anna Santini

In de westelijke buitenmuur van het portiek van het zuidertransept van de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch bevindt zich op circa 1,5 meter hoogte een kleine 'grafzerk'. De tekst erop is nauwelijks meer leesbaar. Het verhaal achter deze gedenkplaat is triest. Reden te meer om de tekst weer zichtbaar te maken en het verhaal van 200 jaar geleden te vertellen.
Nik de Vries | Bossche Kringen 4 (2015) 40-42
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald Glaudemans, Het zuidtransept : Bouwhistorisch onderzoek 2007-2010 (2010) 85

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 322

n: vermelding in een voetnoot