afb. Kris Roderburg, 2008

310. Johan Vloots, 1648

steensoort: maaskalksteen
maten: 95 x 178 cm
locatie: transept

Het oppervlak van de zerk is erg afgesleten en aan de bovenzijde lijkt een stuk te zijn verdwenen. Er is slechts een drieregelige inscriptie. De rest van de zerk is leeg.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 109
Smits (320)
begraeffenis van
johan vloots,
raet en rentmeester deser stadt.De afmetingen dezer eenvoudige grafzerk bedragen: 1 bij 1,92 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 320
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

310. Johan Vloots, 1648
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 109
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 320

n: vermelding in een voetnoot