297. Ariken Kievits, 1575

steensoort: maaskalksteen
maten: 87 x 151 cm
locatie: transept

De zerk is rechtsboven beschadigd. Het wapen is praktisch geheel vervaagd, alleen de voorstelling heraldisch rechtsonder is vaag te onderscheiden. Ook van de inscriptie is veel onleesbaar geworden. De zerk heeft een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 73
Smits (319)
. . . . . . . . . van vlijmen,
ende
aryken, sijn . . . . . . ,
weduwe jans dirckszen van amerrode,
sterf anno 1575, den 30 december;
en(de)
aert janszen van amerzoye,
hu[n]en soen, [sterf] den 11 juny 1602;
jen[n]eken geubels,
sijn huysvrou,
den . . . juny 1606.De afmetingen dezer grafzerk bedragen 0,88 bij 1,55 Meter.
Het inschrift dezer zerk is niet alleen verward doch ook aanmerkelijk afgesleten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 320
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

297. Ariken Kievits, 1575
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 73
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 320

n: vermelding in een voetnoot