afb. Kris Roderburg, 2008

372. Philips Steenhouwer, 1582

steensoort: zachte lichtbruine steen
maten: 72 x 87 cm
locatie: transept

De steen is in de lengte in tweeën gebroken en de rechterbovenhoek is erg beschadigd, zodanig dat hier de inscriptie niet meer is te lezen. De oorspronkelijke zerk heeft slechts een inscriptie, zonder enige andere versiering.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 299
Glaudemans

g1. Grafschrift

85
Ronald Glaudemans, Het zuidtransept : Bouwhistorisch onderzoek 2007-2010 (2010) 85
Smits (317)
hier leet begraven
philiphus stenhowe(r)
sterf anno 1582, 2 junii;
ende
ghertruit de hont,
sijn huysvrou,
sterf anno 1574, 6 october.Ten Westen van het Zuider-Portaal der kerk bevindt zich in den buitenmuurwand op twee steenen ter gezamelijke grootte van 0,71 bij 0,87 Meter het hierboven afgedrukte grafschrift.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 319
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

372. Philips Steenhouwer, 1582
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 299
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald Glaudemans, Het zuidtransept : Bouwhistorisch onderzoek 2007-2010 (2010) 85

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 319

n: vermelding in een voetnoot