afb. Kris Roderburg, 2008

206. Antony Bruynincx, 1623

steensoort: zwart marmer
maten: 120 x 80 cm
locatie: schip

Het betreft een epitaaf bestaande uit een dikke marmeren plaat die rust op twee ijzeren voluten die in de muur zijn vastgemaakt. De inscriptie in kapitalen is aangebracht op de marmeren steen. Middenonder is een uitstulping, waarop het wapen is aangebracht. De letters zijn verguld en ook het wapen is in kleuren weergegeven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 575
Le Grand Théâtre
43
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 43
Smits (315)
sepultura domini
antonii bruynincx,
theologiae licentiati,
ecclesiae hujus, dum viveret, presbyteri
et
episcopatus diaconi,
qui sacerdotio et residentia jubilarius,
plenus dierum et in senectute bona,
videlicet natus annos 84,
in domino moritur anno 1623,
mensis vero junii die 16;
in pace in idipsum dormiat et requiescat.Deze niet-versierde grafplaat, die tegen den Zuidelijken afsluitmuur van het schip der S. Janskerk op twee consolen is bevestigd, is 0,60 bij 1,20 Meter groot.
Antonius Bruynincx, den 14 Juni 1569 tot kanunnik der S. Janskerk benoemd, werd den 20 Januari 1570 tot deken der stad 's Hertogenbosch bevorderd, welke bediening hij nagenoeg een kwart eeuw vervulde. Toen hij den 28 Mei 1594 tot Aartsdeken verheven werd, trad hij af als deken der stad.
L.H.C. Schutjes a. v. II, 18, 19; III, 20 en IV, 273, 274.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 316
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

206. Antony Bruynincx, 1623
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 316

n: vermelding in een voetnoot