afb. Kris Roderburg, 2008

207. Margriete van Auweninge, 1484

steensoort: grijze steen
maten: 70 x 47 cm
locatie: schip

Het betreft hier een epitaaf, een gedenksteen aangebracht tegen een muur of pijler in de buurt van een graf. De epitaaf is goed bewaard gebleven. Na de tekst en enkele versieringen staan de initialen IW, mogelijk die van de steenhouwer.
De rechthoekige steen is weergegeven als een nis, die aan de bovenzijde in de hoeken wordt afgesloten door een boogje en een binnenboogje eindigend in een toot. We zien een mat van stro, waarop de figuur van een vrouw in een lijkwade is neergelegd. De lijkwade is om het lichaam en de armen gedrapeerd. Verder draagt de vrouwenfiguur, die is afgebeeld met gesloten ogen, een sluier over haar hoofd. Achter boven de figuur is een banderol aangebracht met daarop een spreuk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 577
Smits (314)
O GHENADIG[E] GOD ONTFERMT U MIJN[ER].
HIER LEIT BEGRAVEN
MARGRIETE VAN AUWENINGE,
ALART DU HAMEL,
MEISTER VAN DEN WERKE HUSVROU,
DIE STERF OP ALDERHEILIGHEN AVONT
ANNO 1484.De afmetingen van dezen in den zuidelijken afsluitmuur der S. Janskerk aangebrachten grafsteen bedragen: 0,90 bij 1,39 M.
Die grafsteen van de gade van Alart du Hamel, bouwmeester der S. Janskerk, riep een legende in het leven. Op den steen zou immers een meisje voorgesteld zijn, dat door haar vader was doodgeslagen. Waarom? In den moerasgrond, waarop de S. Janskerk in 1280 aangelegd werd, zouden hare geweldige grondslagen verzinken. En bouwmeester kende echter het behoedmiddel daartegen. Het bestond hierin „dat de fundeeringen op gezouten, onvergankelijke ossenhuiden aangelegd zouden worden, die ze geleidelijk en regelmatig zouden doen zakken.” Ziedaar het geheim. Toen hij dit eens thuis aan zijn verwonderde gade vertelde, werd het gesprek door hun kind afgeluisterd. In zijne onnoozelheid verried de kleine het geheim later aan de loodsmeesters der kerk. De aanzienlijke som, waarvoor de bouwmeester hun eerst zijn geheim plan was aangeboden, was hem daardoor ontgaan en in dolle drift sloeg hij daarom zijn kind dood. Als grafteeken van dit arme bloedje moet de hierboven afgebeelde steen dienst doen, ofschoon hij - in werkelijkheid - in onmiddelijke letters het grafschrift benevens een afbeelding van Du Hamel's vrouw, in 1984 overleden, te zien geeft. Vergelijk: Dr. C.F.X. Smits, De Kathedraal van 's-Hertogenbosch, a. v. bl. 32.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 315
Verhalen en legenden

Ossehuiden en een grafsteen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 10 augustus 1989
Artikelen
1989

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Ossehuiden en een grafsteen
Brabants Dagblad donderdag 10 augustus 1989
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

207. Margriete van Auweninge, 1484
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 577
 
Afbeeldingen
  • 1948
  • 1948
  • Onbekend
  • 16 augustus 2008
Literatuur en bronnenpublicaties

J.C.A. Hezenmans, De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch (1866) 139

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 417

Lon van Liebergen en Wouter Prins, Deftige Devotie (2003) 33 (afb.8), 34

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 40

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 39, 52, 365

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 315

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 89

n: vermelding in een voetnoot