afb. Kris Roderburg, 2008

377. Peter van de Water, 1597

steensoort: maaskalksteen
maten: 129 x 204 cm
locatie: transept

De zerk is in verschillende stukken gebroken die tegen elkaar zijn aangelegd. Aan de linkeronderkant zijn enkele gedeelten verdwenen en opgevuld met nieuwe steen.
De zerk bestaat uit een inscriptieplaat aangebracht binnen een smalle lijst aan de zijkanten en een wat bredere lijst aan de boven- en onderzijde. De inscriptieplaat zelf heeft een eenvoudig randje dat aan alle zijden wordt omgeven door uiteenlopend bandwerk. Aan de bovenzijde bestaat het bandwerk in het midden uit twee dubbele voluten met op iedere dubbele voluut een doodshoofd en daartussen een kelk met hostie. Middenonder is een dubbele voluut te zien met aan weerszijden een wapenschild dat met een lint is opgehangen aan de rand van de inscriptieplaat.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 311
Le Grand Théâtre
41
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 41
Smits (313)
MONUMENTUM
VENERABILIS VIRI, DOMINI ET MAGISTRI
PETRI DE AQUA,
SACRAE THEOLOGIAE BACCALAUREI AC
HUJUS ECCLESIAE ANNIS 45 CANONICI ET
SEX BURSARUM FUNDATORIS,
QUI OBIJT ANNO 1597, 8 JULII,
AETATIS SUAE 74;
HUNC PRECIBUS JUVATE.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,28 bij 2,05 Meter.
Deze grafsteen, die bij de laatste verplaatsing der grafsteenen in de S. Janskerk gebroken was, ligt thans buiten die kerk, ten N.O. van het Noordertranssept, bij de H. Sacramentskapel. Vergelijk over Peter van de Water (de Aqua), L.H.C. Schutjes, a.v. Deel IV, bl. 260, 268; A.H. Becx, Twee stamboomen, a.v. bl. 13-21. Jhr. A. van der Does de Willebois, Studiebeurzen, Deel IV, bl. 4-124; 611.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 314
Van Epen
43
De Wapenheraut (1897) 43
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 43
 
1906 Kapittel 33 : Stichting van Peter van de Water
Van der Does de Willebois Studiebeurzen deel IV (1906) 611-626
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

377. Petrus de Aqua, 1597
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 311
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 43

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 154-155

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 314

n: vermelding in een voetnoot