538. Jan van de Water

steensoort: ?
maten: 145 x 294 cm
locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 196
Smits (312)
[JAN] VAN DE WATER
1575 DEN 5 MAY
HEYLLEGONDA, SYN HUYSVROWE
STERF Ao 1603 DE 13 NOVEB'Grafzerk van [Jan] van de Water 5 Mei 1575 en Heyllegonda, zijn huisvrouw 13 November 1603.
Jan van de Water was de zoon van Everard Sr. en Beelken Kemp. Hij was raad der stad 's Hertogenbosch. Zijn 1e vrouw was Jutken van den Wiel; zijn 2e de hier-genoemde Heyllegonda Monicx, die kinderloos overleed in 1603.
De afmetingen dezer thans buiten de S. Janskerk liggende zerk bedragen: 1,45 bij 2,94 Meter. Vergelijk over de adellijke familie v.d. Water: A.H. Becx, Twee stamboomen, (Helmond, 1909) bl. 6-43, bl. 106-111. Jhr. A. van der Does de Willebois, Studiebeurzen, IV, 5-124; 611.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 312
Artikelen
2010
Jan van de Water 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 312

n: vermelding in een voetnoot