537. Joest Elyas van den Dystelberch

steensoort: ?
maten: 4 x 8 voet
locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 196
Smits (311)
begrafnis
joest elyas van den dystelberch,
sterft den 22 december 1618;
ende
jenneke diercx,
sijn huysvrouw,
sterf 9 augu[sti] 1617;
ende
iken matheiesse
wedu(w)e
elyas joesten,
sterf den 3 mert 1611.Deze grafzerk was volgens voormeld handschrift 4 bij 8 voet groot. Het hierboven afgedrukte wapenschild bevond zich in het midden van den grafsteen, waaromheen eene met de symbolen der vier Evangelisten in de versnijdingen versierde lijst liep.
N.B. De grafzerken, sub no. 293 tot en met no. 311 omschreven, bestaan thans niet meer; zij zijn allen ontleend aan het handschrift van Jhr. E. Martini, dat thans berust in het gebouw van het Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 311
Artikelen
2010
Joest Elyas van den Dystelberch 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 311

n: vermelding in een voetnoot