536. Joannes de Platea, 1588

steensoort: ?
maten: 5½ x 10 voet
locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 196
Le Grand Théâtre
42
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 42
Smits (310)
hic jacet sepultus
venerabilis vir,
dominus
joannes de platea,
hujus ecclesie canonicus,
qui . . . . . . . . . . .
[hunc?] precibus juvate.Deze zerk had volgens voormeld handschrift eene afmeting van 5½ bij 10 voet. Jhr. E. Martini teekende hierbij aan: „Op het midden der zerk, in eene Portique eene staande Engel 5 voet lang, aan een lint het wapen (zie hierboven) vasthoudende.” Vergelijk: no. 192, bl. 202 van dit werk. De omlijsting was in de versnijdingen versierd met de vier gebruikelijke Evangelisten-symbolen.
Joannes de Platea of Van der Straten, pastoor te Geffen, werd den 28n Februari 1565 tot kanunnik der S. Janskerk bevorderd. Hij overleed te 's-Hertogenbosch den 21 December 1588 en werd begraven bij het S. Nicolaasaltaar. Vergelijk: J.A. Coppens, a. v. IIe Deel, bl. 138; Dr. C.F.X. Smits: De Kathedraal van 's Hertogenbosch, a. v. bl. 236.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 310
Van Epen
41
De Wapenheraut (1897) 41
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 41
 
2010
Joannes de Platea († 1588) 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 41

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 310

n: vermelding in een voetnoot