535. Herkeles Wijtfleit

steensoort: ?
maten: 4 x 7 voet
locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 196
Smits (309)
hier leet begraven
meester
herkeles wijtfleit,
sterft den 10 september anno 1589;
ende
katelijn,
sijne huysvrou,
dochter goiert cornelis,
in deser stadt . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en[de]
jackomengen,
haer dochter,
begraven den 28 septembris
anno 1628.Volgens voormeld handschrift bedroegen de afmetingen dezer grafzerk 4 bij 7 voet.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 309
Artikelen
2010
Herkeles Wijtfleit 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 309

n: vermelding in een voetnoot