534. Agnes van Beerse

steensoort: ?
maten: 4 x 3 voet
locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 195
Smits (307)
hier leet begraven
agnes van beerse,
die sterf anno xvc ende xvi, den 7 dach mey;
ende meester
hanrick in den cluyt,
beneficiant van sint johannes altaer,
die sterf anno 1517, den 9 november;
bidt voer die ziel.Volgens voormeld handschrift had deze grafzerk eene grootte van 3 bij 4 voet.
De heraldieke stukken van het hierboven afgedrukte wapenschild waren, toen Jhr. E. Martini ze opteekende, reeds deerlijk afgesleten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 307
Artikelen
2010
Agnes van Beerse 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 307

n: vermelding in een voetnoot