533. Aleida Wijchoet van Brunsfelt

steensoort: ?
maten: 5 x 3 voet
locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 195
Smits (306)
aleida wijchoet van brunsfelft,
obiit den 15 september anno 1638;
jon(ker) jan bertaram van brunsfelt,
obiit 17 februari 1641;
jonk(ke)r reinier ernest van brunsfelt
obiit 23 july 1641.Deze grafzerk was 3 bij 5 voet grooet volgens voormeld handschrift.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 306
Artikelen
2010
Aleida Wijchoet van Brunsfelt 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 306

n: vermelding in een voetnoot