532. Peter Frans Vuchszen

steensoort: ?
maten: 6 x 3 voet
locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 195
Smits (304)
hier leet begraven
peter frans vuchszen
sterf anno 1573 den 9te july;
ende
katarina segers,
sijn huysvrou,
sterf anno 1552, den 21 octobris.dominus et magister
nicolaus vuchts,
presbyter canonicus hujus ecclesia[e],
cornelii filius,
obiit 6 octobris anno 1606.Deze grafzerk, uit 't voornoemde handschrift overgenomen, had eene afmeting van 3 bij 6 voet. Vier symbolen der Evangelisten zijn in de versnijdingen der omlijsting aangebracht, welke laatste een staanden engel (vergelijk zerk No. 305 op de volgende bladzijde) omsloot.
Nicolaus Vuchts was in 1571 tot provisor van het seminarie van Den Bosch aangesteld en in 1586 tot kanunnik der S. Janskerk verheven. Vergelijk over dezen kanunnik o.a. L.C.H. Schutjes, a. v. IV, 272, 273.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 304
Artikelen
2010
Peter Frans Vuchszen 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 304

n: vermelding in een voetnoot