afb. Kris Roderburg, 2008

323. Reyner Jan Daems, 1536

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 195 cm
locatie: transept

Het oppervlak van de zerk is voor het grootste gedeelte afgesleten, alleen het rechtergedeelte, gelegen tegen de vieringpijler is goed bewaard gebleven. Van de driepas in het midden zijn slechts vage contouren overgebleven.
Het gaat om een zerk met een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen. In het midden was een driepas gegraveerd met daarin een doodshoofd met vleugels en met twee linten die ontsprongen uit de mond ervan. Aan de linten hingen twee wapenschilden.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 161
Smits (303)
hier leet begraven . . . . . . . .
jan danisszen,
die sterf anno xv ende xxxvi,
den vvii dach april;
ende
heylken knoyen,
sijn huysvrou,
die sterf anno xv ende xxxv,
den 28 maiey.De afmetingen dezer grafzerk bedragen volgens voornoemd handschrift 4 bij 8 voet.
In de versnijdingen der omlijsting bevonden zich de symbolen der vier Evangelisten.
Jhr. E. Martini teekende in zijn handschrift bij de zerk aan, dat „de figuren zeer veel zijn afgeschaafd.”
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 303
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

323. Reyner Jan Daems, 1536
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 161
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 303

n: vermelding in een voetnoot