531. Adriaen van den Leemputte

steensoort: ?
maten: 6 x 3 voet
locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 195
Smits (302)
hier leet begraven
adriaen van den leemputte,
sterf den 26 october anno 1548; ende
hadewich dochter geeraerdt keymp,
sijn huysvrou,
sterf den 6 september anno 1539.Volgens opgaaf in voormeld handschrift was deze zerk 3 bij 6 voet groot.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 302
Artikelen
2010
Adriaen van den Leemputte 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 302

n: vermelding in een voetnoot