afb. Kris Roderburg, 2008

504. Adrianus de Heeswijck, 1558

steensoort: maaskalksteen
maten: 76 x 99 cm
locatie: kooromgang

De rechterbovenhoek van de zerk is verdwenen. Verder valt het op dat de zerk goed bewaard is gebleven, waarschijnlijk als gevolg van het feit dat hij sinds lange tijd onder een biechtstoel ligt. Twee gegraveerde lijnen geven in de vorm van een cirkel de tekstband met daarin de gegraveerde inscriptie, beginnend midden bovenaan. In het midden gedeelte is verder een eveneens gegraveerde kelk met hostie te zien.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 419
Smits (301)
dominus
adrianus de heeswijck,
beneficiatus et domini decani gameren capellanus
obiit anno 1558, 3 augusti.Deze zerk, die tot eenig sieraad een kelk met hostie als symbool der priesterlijke waardigheid van A. de Heeswijck voerde, had volgens voormeld handschrift eene afmeting van 3 bij 4 voet. Adrianus van Heeswijck werd den 30 Maart 1557 rector van het beneficie der kapel van S. Sebastiaan en S. Antonius in de S. Janskerk te 's-Hertogenbosch, gelijk blijkt uit eene notariele akte, berustend te Aarle en aangehaald door L.H.C. Schutjes, a. v. IV, bl. 108.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 302
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

504. Adrianus van Heeswijck, 1558
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 419
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 302

n: vermelding in een voetnoot