529. Aylbrecht Toelinck Diercksszen

steensoort: ?
maten: 8 x 4 voet
locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 195
Smits (299)
hier leet begraven
aylbrecht toelinck diercksszen,
sterf in 't jaar 1504,
des vrydachs nae half merte; ende
margriet,
sijn huysvrou was,
sterf den 8 dach july anno 1528;
bidt voer die zilen.hier leet begraven
meester
aernt [c]oelborner cornelisszen,
die sterf anno 1549,
den 10 mert;
bidt voer de ziel.Volgens het handschrift van Jhr. E. Martini was deze zerk 4 bij 8 voet groot. In de vierglopen der hoeken bevonden zich de gebruikelijke symbolen der Evangelisten. In het afschrift van den steen, door Martini, is de naam Toelinck abusievelijk als „Foelinck” gespeld.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 300
Artikelen
2010
Aylbrecht Toelinck Diercksszen 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 300

n: vermelding in een voetnoot