528. Philippus de Spina, 1557

steensoort: ?
maten: 5½ x 10½ voet
locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 194-195
Le Grand Théâtre
36
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 36
Smits (298)
hic jacet sepultus venerabilis et egregius vir,
dominus et magister
philippus de spina,
illius (lees: „istius”) ecclesie decanus et canonicus et persona
personatus ecclesie de schijndel,
qui obiit anno domini millesimo
quingentesimo quinquagesimo septimo,
mensis decembris die decima septima;
requiescat in pace.


Later bijgehakt:
hier leyt begraven
geeraerdt van doren,
ende is gestorven den 12 april 1647; ende
anna heerincks,
sijn huysvrouwe, is gestorven den 20 november 1649; ende
johannes van doren,
sijnen soon, sterftden 20 december anno 1662;
hier leyt begraven
albertus soone van geeraerdt van doren,
sterft de(n) 19 october 1667; ende
geysbert van dooren, synen soon,
sterft de 26 november anno 167 .; [en]de
wilemina de vos, sijn huysvrou,
[st]erft den 2 february 1675;
hier leyt begraven
margriet van dooren,
sterft den 23 october anno 16.9 [1689?]; ende juffrou
maria van dooren,
sterft den 5 februarius, anno 1693.Volgens voornoemd handschrift was deze zerk 5½ bij 10½ voet groot. Deze zerk was voorheen met eene koperen plaat bedekt, waarop onder een prachtige portiek met tympan een bijzonder fraaie beeltenis van Philippus de Spina (van Doren) gegraveerd was. Volgens de beschrijving, die in voormeld handschrift ervan staat, had deze zerk veel overeenkomst met No. 10, bl. 16, No. 35, bl. 44 en No. 43, bl. 53, in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 299
Van Epen
18
De Wapenheraut (1897) 18
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 18
 
2010
Philippus de Spina († 1557) 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 18

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 299

n: vermelding in een voetnoot