525. Goessen van der Steghe, 1577

steensoort: ?
maten: 6 x 10½ voet
locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 193-194
Le Grand Théâtre
37
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 37
Smits (295)
begrafnis des eervesten heer ende meester
goessen van der steghe,
licentiaet (in) de beyde rechten,
raetsheer ende kerckmeester deser stadt,
sterf anno 1577, den 15 october;
ende joffrou
anna van kessel,
sijn huysvrou (sterf) den 31 october 1556,
ende joffrou
maria dochter johans van der stegen,
sterf 3 mert 1625.Volgens voornoemd handschrift was deze zerk 6 bij 10½ voet groot.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 296
Van Epen
19
De Wapenheraut (1897) 19
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 19
 
2010
Goessen van der Steghe († 1577) 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 19

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 156

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 296

n: vermelding in een voetnoot