afb. Kris Roderburg, 2008

451. Jacob van Vladeracken, 1495

steensoort: maaskalksteen
maten: 94 x 157 cm
locatie: kooromgang

De linkeronderhoek van de zerk is beschadigd. Het betreft een zerk met een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen. De linkerband is leeg gebleven. Op het middenveld is een wapenschild met wapen gegraveerd dat met een lint schuin is opgehangen aan een tak.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 253
Smits (294)
hyer leet begraven
jacob van vladeracken gerarts soen,
die sterf in 't jaer 148., 14 dagen . . . . . .Volgens opgave in voormeld handschrift was deze zerk 3 voet breed en 5 voet lang.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 295
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

451. Jacob van Vladeracken, 1495
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 253
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 295

n: vermelding in een voetnoot