524. Veyke van Orthen

steensoort: ?
maten: 3 x 2 voet
locatie: niet meer aanwezig

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I (2010) 193
Smits (293)
hier leet begraven
veyke van orthen,
baghijn,
sterf anno 1572, den 14 juny.Deze zerk was volgens het handschrift van Jhr. E. Martini 3 voet lang en 2 voet breed.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 295
Artikelen
2010
Veyke van Orthen 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 295

n: vermelding in een voetnoot