afb. Kris Roderburg, 2008

157. Eva Buys, 1709

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 95 x 146 cm
locatie: schip

Er loopt een breuk over de linkerhelft van de zerk. De inscriptie is aangebracht over een geëgaliseerde ondergrond, wat kan wijzen op een vroegere inscriptie die daarmee is verdwenen. Deze suggestie wordt bevestigd door de aanwezigheid van een omgekeerd wapenschild in het midden aan de bovenzijde. Van dit wapenschild zijn alleen nog de gegraveerde lijnen te zien.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 433
Smits (292.B)
graft steede
van
adriaen van leuven,
sterft den . . . . . . . . . . . . . . . .
ende
eva buys,
desselfs huysvrouw,
sterft den 15 februarius
anno 1709.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,94 bij 1,44 Meter.
Het opschrift is op dezen steen aangebracht, nadat 't vorige „verdwenen” was. Een omgekeerd wapenschild is echter nog gespaard gebleven; geen enkel heraldiek stuk komt daar evenwel meer op voor, dat ons in staat zou stellen, om den eersten eigenaar van de grafzerk aan te duiden.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 294
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

157. Eva Buys, 1709
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 433
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 294

n: vermelding in een voetnoot