afb. Kris Roderburg, 2008

158. Paulus de Bont, 1595

steensoort: maaskalksteen
maten: 73 x 117 cm
locatie: schip

De zerk heeft een rand, aangegeven door een simpele gegraveerde lijn. Hierbinnen bevindt zich de inscriptie in kapitalen. De steenhouwer heeft enkele fouten gemaakt, die nog goed zichtbaar zijn: in regel één de laatste V over een N, in regel twee de B over een D en in regel drie heeft de steenhouwer PAVLI eerst te ver naar rechts geplaatst en is daarna iets meer naar links opnieuw begonnen. In regel vier heeft hij de I van RECTORIS over een V gehakt.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 435
Smits (292.A)
monumentum
domini
. . onti paul . . . . . . . . .
rectorys hujus altaris,
qui obiit anno 1595,
die 24 januar(ii).De grootte dezer beschadigde zerk is: 0,74 bij 1,18 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 294
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

158. Paulus de Bont, 1595
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 435
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 294

n: vermelding in een voetnoot