afb. Kris Roderburg, 2008

124. Anoniem, 1587

steensoort: maaskalksteen
maten: 79 x 145 cm
locatie: schip

Aan de zijden van de zerken bevindt zich een verdiepte band tussen twee verhogingen. Hierin is de inscriptie aangebracht in relif. Van de vroeger aanwezige letters, waarvan Smits er nog een aantal kon lezen, zijn nu nog maar een viertal te onderscheiden.
In het midden van de zerk zien we een cirkel aangegeven door een rand met daarbinnen in relif een kelk met hostie.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 347
Smits (291.B)
sepultura venera[bilis viri,]
[domini]
. . . . . . schild [. . .]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . aeban(i), qui obiit anno 1587,
requiescat in pace.De grootte dezer half-afgesleten zerk bedraagt: 0,80 bij 1,47 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 293
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

124. Anoniem, 1587
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 347
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 293

n: vermelding in een voetnoot