afb. Kris Roderburg, 2008

223. Jan van Ravesteyn, 1691

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 137 x 155 cm
locatie: schip

De zerk ligt tegenwoordig gedeeltelijk onder een biechtstoel. Middenboven is een klein vierkant stukje ingezet.
Met uitzondering van de vijfregelige inscriptie in kapitalen is de rest van de zerk momenteel leeg, wat mogelijk altijd al zo is geweest.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 619
Smits (290.B)
begraffenisse van
elisabet van den andel,
weduwe van
jacob van ravestijn,
gestorven den . . . . . . . . . . . .;
ende
joannis van ravesteijn,
haeren soon,
gestorven den 17 september 1691;
ende
andries van ravesteyn,
sterft den 11 mei 1698.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,39 bij 1,55 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 292
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

223. Jan van Ravesteyn, 1691
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 619
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 292

n: vermelding in een voetnoot