afb. Kris Roderburg, 2008

120. Abraham vander Elst, 1700

steensoort: maaskalksteen
maten: 64 x 83 cm
locatie: schip

De kleine bijna vierkante zerk vertoont midden bovenin een verdiepte cirkel met een brede rand en daarin het wapenschild met een rechthoekig lint tussen de bovenkant van het schild en de cirkel. Onder de cirkel bevindt zich de drieregelige inscriptie, zonder datum.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 337
Smits (290.A)
begraffenis
van
aberham van der elst,
sterft den . . . . . . . . .Grootte der zerk: 0,85 bij 0,95 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 292
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

120. Abraham vander Elst, circa 1700
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 337
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 292

n: vermelding in een voetnoot