126. Gherardus de Zulre, 1539

steensoort: maaskalksteen
maten: 103 x 218 cm
locatie: schip

De zerk is praktisch in zijn geheel afgesleten. Van de tekstband en de hoekvierpassen is nauwelijks nog iets te onderscheiden en van de vroeger aanwezige inscriptie niet meer dan een tweetal woorden. Ook van de vroeger aanwezige kelk met hostie in het midden zijn nog slechts enkele vage contouren overgebleven.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 351
Smits (289)
hic jacet sepultus
venerabilis vir,
dominus
gherardus de zulre,
hujus altaris beneficiatus,
qui obiit anno xvc 39,
mensis julii 15,
requiescat in paceDe afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,03 bij 2,18 Meter.
De omlijsting, die in de vier hoeken met de symbolen der Evangelisten versierd is, omsluit een kelk met hostie, in 't midden van den steen als symbool der priesterlijke waardigheid aangebracht.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 291
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

126. Gherardus de Zulre, 1539
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 351
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 291

n: vermelding in een voetnoot