224. Judick van Outheusden, 1709

steensoort: maaskalksteen
maten: 151 x 190 cm
locatie: schip

De zerk ligt momenteel voor het grootste gedeelte onder een biechtstoel. Van de verdiepte cirkel in het midden met daarin het wapen, met helm en helmteken, is tegenwoordig slechts een golving van het oppervlak te zien.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 623
Smits (288)
hier leydt begraven
judick van out heusd[en],
wed(uwe) van
johannis [v]?an heymans,
sterft
den 13 maert
anno 1709.De afmetingen van dezen grafsteen bedragen: 1,50 bij 1,98 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 291
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

224. Judick van Outheusden, 1709
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 623
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 291

n: vermelding in een voetnoot