afb. Kris Roderburg, 2008

193. Lambert Claess, 1532

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 87 x 155 cm
locatie: schip

De zerk is erg afgesleten, met als gevolg dat verschillende letters van de inscriptie, die rond 1900 nog goed te zien waren, nu niet meer zijn te lezen. Van de cirkel met kelk en hostie in het midden zijn nu nog slechts vage schaduwen te zien.
De zerk vertoont een tekstband die op de hoeken wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen, waarbij de omslag op de rechterbenedenhoek door een verhoging wordt weergegeven. In het midden bevond zich vroeger een cirkel met rand, waarbinnen een kelk met hostie was te zien.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 533
Smits (287)
. . . . . . . . . . . at claesszen,
beneficiaet ende rector van
sint agneeten autaer,
die sterf anno xvc en xxxii,
den xx dach . . . . . . . . . . .


Later bijgevoegd:
begraeffenis
van
aert van proyen,
borger, alhier gestorven den . . . . . . .
. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
ende
maria romers,
eerste weduwe van
johan cremers,
sijn huisvrouwe.De grootte dezer grafzerk bedraagt: 0,88 bij 1,60 Meter.
In het midden van dezen steen bevindt zich een kelk met hostie, als symbool der priesterlijke waardigheid van bovengenoemden beneficiaat.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 290
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

193. Lambert Claess, 1532
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 533
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 290

n: vermelding in een voetnoot