afb. Kris Roderburg, 2008

131. Johannes Amelii, 1556

steensoort: maaskalksteen
maten: 86 x 171 cm
locatie: schip

De zerk is enigszins afgesleten, wat vooral geldt voor het wapen
We zien een randtekst, die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. Op het middenveld zien we een cirkel met daarin een tweepas met een kelk met hostie. Aan de onderzijde van de cirkel hangt het wapenschild aan een lint.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 363
Smits (286)
hic jacet sepultus
honor(abil)is dominus
johannes amelii,
alias
haze de helmont,
beneficiatus hujus ecclesie,
qui obiit anno xvc lvi,
vii die septembris.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,86 bij 1,75 Meter.
In de vierglopen, die de omlijsting in de hoeken versnijden, bevinden zich de gebruikelijke symbolen der vier Evangelisten. Johannes Haze was een van de 60 beneficiaten der S. Janskerk en rector der kapel te Eersel.
Vergelijk L.H.C. Schutjes a. v. IV, bl. 207.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 289
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

131. Johannes Amelii, 1556
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 363
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 289

n: vermelding in een voetnoot