afb. Kris Roderburg, 2008

132. Cleas Laurijnssen Donckers, 1646

steensoort: maaskalksteen
maten: 87 x 169 cm
locatie: schip

Vooral het wapen is nogal vaag geworden. De zerk heeft geen rand en is helemaal opgevuld met de inscriptie in kapitalen. In het midden zien we een verdiepte cirkel zonder rand waarin zich het wapen bevindt. De regels acht tot en met twaalf van de inscriptie vullen de ruimte naast deze cirkel.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 365
Smits (285)
begraeffenis
claes laurijnsse donckers,
lutenant gewest 38 jaeren (van) die
compagnie van de jonge voetboge,
sterf . . . . aetatis 87,
obiit 21 junii anno 1646;
ende
heylken boyen,
sijn huysvrou,
sterf den xi mert 1637;
ende
philips claes donckers,
hunnen soen,
sterf xi october 1636;
wouterken, dochter philips donkers,
sterf x october 1636;
d(e) heer
johan nicolasen donckers,
schepen en out raet deser stadt,
sterf den 23 february 1666;
ende
joffrou
oda donckers,
sterf 21 november;
en joffrou
joanna van den dungen,
sterf 4 december 1668.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 0,92 bij 1,75 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 288
Van Epen
17
De Wapenheraut (1897) 17
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 17
 
1902

jhr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland

Het geslacht De Witte Uten Limminghe
De Wapenheraut (1902) 261
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

132. Claes Laurijnssen Donckers, 1646
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 365
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 17

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 288

n: vermelding in een voetnoot