afb. Kris Roderburg, 2008

331. Magdalena Kerck, 1708

steensoort: maaskalksteen
maten: 86 x 141 cm
locatie: transept

Het betreft hier een inscriptiezerk zonder wapen. De sterfdatum van de eerste persoon is niet ingevuld.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch III (2010) 187
Smits (283)
't graft stede
van
jacob vreggen,
hier leyt begraven
magdalena kerck,
sterft den 9 augustus 1708;
hier legt begraven
willem vreggen,
ouderling deser gemeente,
sterft den 17 february 1724.De grootte dezer zerk bedraagt: 0,86 bij 1,65 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 287
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

331. Magdalena Kerck, 1708
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 187
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 287

n: vermelding in een voetnoot