afb. Kris Roderburg, 2008

487. Willem Sonmans, 1632

steensoort: maaskalksteen
maten: 114 x 231 cm
locatie: kooromgang

Hoewel de zerk enigszins glad is geworden is hij nog goed te lezen. Hij heeft een rand, aangegeven door een simpele gegraveerde lijn. In het midden van de steen bevindt zich een verdiepte cirkel zonder rand, met daarin het wapen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch IV (2010) 373
Smits (282)
begraffinis
van
willem sonmans,
sterft 26 augustus 1632;
ende
altien van der putten,
sijn huysvrou,
sterft 1 july 1634.De afmetingen dezer grafzerk bedragen: 1,13 bij 2,29 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 286
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

487. Willem Sonmans, 1632
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : IV Kooromgang (2010) 373
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 286

n: vermelding in een voetnoot